PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM, THUẾ TNCN Nguồn: Cương Nguyễn Đập…

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM, THUẾ TNCN

Nguồn: Cương Nguyễn Đập Chai

Nhân sự, tiền lương, tiền công, bảo hiểm luôn là một bài toán đâu đầu của Doanh nghiệp. Những doanh nghiệp lớn, sẽ có phòng nhân sự phụ trách. Nhưng, những doanh nghiệp nhỏ, thì KẾ TOÁN phải đảm nhận luôn cả phần Nhân sự.

Làm sao để quản lý tốt nhân sự, làm hợp đồng một cách nhanh nhất, cũng như khai báo bảo hiểm, làm bản cam kết cho người lao động, đó có lẽ vẫn là một dấu chấm hỏi với nhiều bạn kế toán.

Bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ giải quyết cho các bạn tất cả những vấn đề đó, với phần mềm QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM, các bạn sẽ giảm thiểu được 80% công việc của mình. (Tải phần mềm tại cuối bài viết các bạn nhé)

Tất cả các thông tin của người lao động, các bạn sẽ khai báo tại sheet DANH SÁCH NHÂN SỰ. Trong danh sách nhân sự này, các bạn chú ý đến những cột mà Cương Nguyễn có ghi chú về định dạng nhé, và những cột thiết lập công thức nhé. Số liệu từ các cột này, sẽ tự động lấy công thức lên hợp đồng, phụ lục hợp đồng, quyết định tăng lương, nghỉ việc, bản cam kết, tờ khai tham gia bảo hiểm.

Phần mềm sẽ hỗ trợ các bạn soạn thảo hợp đồng lao động. Trước khi đi vào hợp đồng, chúng ta cùng tìm hiểu qua một chút về hợp đồng lao động các bạn nhé, nhiều bạn chưa hiểu rõ về hợp đồng lao động.

Theo quy định tại điều 22 của bộ luật lao động năm 2012, Hợp đồng lao động gồm những loại sau:
+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn (1 năm, 2 năm, 3 năm,…)
+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động quy định xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng theo mùa vụ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Tại khoản 1 điều 5 của nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định:
Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động.
1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Điều 22 của Bộ luật lao động theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Phân tích: Khi ký kết hợp đồng hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, doanh nghiệp phải tham gia BHXH, các doanh nghiệp muốn “lách” BHXH và đã ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng. Khi ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, lưu ý như sau:
+ Khi hết hạn hợp đồng, thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Lưu ý: Nếu hết hạn hợp đồng, người lao động nghỉ một thời gian, rồi lại đi làm tiếp, thì lại được ký tiếp hợp đồng lao động dưới 3 tháng nhé).
+ Phải khấu trừ thuế TNCN 10% với mỗi lần chi trả từ 2.000.000đ/lần trở lên (Trừ trường hợp cá nhân có MST và viết bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN cam kết thu nhập trong năm chưa đến mức phải khấu trừ thuế).

Các sheet tiếp theo của phần mềm, sẽ là các loại hợp đồng: Hợp đồng mùa vụ, hợp đồng 1 năm, hợp đồng vô thời hạn. Với những hợp đồng này, các bạn chỉ cần nhập Mã nhân viên cần ký hợp đồng (chỉ nhập 3 số cuối), phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin bên sheet DANH SÁCH NHÂN SỰ

Khi có sự thay đổi về mức lương, các bạn sẽ phải làm Phụ lục hợp đồng, và quyết định tăng lương cho người lao động. Và trong phần mềm, cũng hỗ trợ các bạn luôn phần làm Phụ lục hợp đồng, và quyết định tăng lương cho người lao động. Tương tự như hợp đồng, các bạn cũng chỉ cần chọn Mã nhân viên (chỉ nhập 3 số cuối), phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin người lao động bên sheet DANH SÁCH NHÂN SỰ

Như đã nói ở phần hợp đồng lao động, người lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, và có thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên, sẽ bị khấu trừ 10% thuế TNCN, trừ trường hợp người lao động có MST và viết bản cam kết theo mẫu số 23/CK-TNCN cam kết thu nhập trong năm chưa đến mức phải khấu trừ thuế. Và trong phần mềm, hỗ trợ luôn các bạn bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN ban hành theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Các bạn chỉ cần nhập mã nhân viên viết cam kết, và số người phụ thuộc, phần mềm sẽ tự động tính ra số tiền theo công thức = (9.000.000 x 12) + (3.600.000 x số người phụ thuộc x 12)

Bảo hiểm cũng là một phần của quản lý nhân sự. Theo quy định của Luật bảo hiểm, với những hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, sẽ phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm trên mức lương cơ bản. Kể từ ngày 01/01/2015, theo quy định tại luật việt làm, doanh nghiệp có đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (trước đây, có đủ 10 người tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên mới phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp). Và kể từ ngày 01/01/2018, theo quy định của luật bảo hiểm số 58/2014/QH13, người lao động có hợp đồng từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng cũng phải tham gia bảo hiểm nhé. Hợp đồng thời vụ, mùa vụ sẽ hết phát huy được tác dụng chăng?. Và trong phần mềm, hỗ trợ các bạn lên số liệu của tờ khai TK1-TS và D02-TS cập nhập theo quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014. Tương tự như các mẫu biểu khác, các bạn cũng chỉ cần nhập mã nhân viên, số liệu sẽ tự động cập nhật bên sheet DANH SÁCH NHÂN SỰ

ĐƯỜNG LINK TẢI PHẦN MỀM ĐÃ BỎ LOGO CỦA ĐAM MÊ KẾ TOÁN (SỬA ĐỔI LẦN 1)

http://www.mediafire.com/view/beftgx5b6n7za55/PHAN_MEM_QUAN_LY_NHAN_SU,_HOP_DONG,_BAO_HIEM_THUE_TNCN_DAM_ME_KE_TOAN_SUA_DOI_LAN_1.xlsx

CHIA SẺ ĐỀ NGHỊ GHI RÕ NGUỒN: CƯƠNG NGUYỄN ĐẬP CHAI

HÃY THEO ĐUỔI ĐAM MÊ – THÀNH CÔNG SẼ THEO ĐUỔI BẠN
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2015

account_box admin

23 thoughts on “PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ, HỢP ĐỒNG, BẢO HIỂM, THUẾ TNCN Nguồn: Cương Nguyễn Đập…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *