Hi cả nhà, Mình có kinh nghiệm này muốn chia sẻ với cả nhà về hóa đơn để mọi …

Hi cả nhà,
Mình có kinh nghiệm này muốn chia sẻ với cả nhà về hóa đơn để mọi người tránh mắc phải nhé.
Đối với những doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhưng vẫn muốn sử dụng hóa đơn cũ. Có nhiều doanh nghiệp gạch địa chỉ cũ trên hóa đơn và đóng dấu địa chỉ mới. Điều này là không được nhé. Mọi người chỉ được đóng dấu địa chỉ mới nhưng không gạch địa chỉ cũ. Thông tư 39 không hướng dẫn cụ thể về việc gạc hay không gạc. Khi mình gọi điện cho phòng hỗ trợ họ cũng nói gạch địa chỉ cũ rồi đóng dấu địa chỉ mới. Theo giải thích của phòng ấn chỉ thì thông tư không có quy định gạch địa chỉ cũ nên nếu doanh nghiệp gạch đi là sai và phải thu hồi hết những hóa đơn này hoặc là làm công văn về việc này lên cục thuế để vẫn có thể ghi nhận những hóa đơn đó. Mà công văn này muốn được chấp nhận thì mọi người biết sao rồi đó.
Mọi người nhớ lưu ý để tránh mắc phải nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2014

account_box admin

22 thoughts on “Hi cả nhà, Mình có kinh nghiệm này muốn chia sẻ với cả nhà về hóa đơn để mọi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *